Fredet Husflidsskole får støtte til istandsættelse

Husflidskolen blev opført i 1872 af Daniel Hages tipoldemor, Vilhelmine Hage, for at give egnens unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for finere sløjd og træarbejde. Der er nu behov for at udskifte skiferstenene på taget, isolere taget samt udskifte vinduer. Det løber op i 823.656 kr. Kulturstyrelsen har bevilget 170.000 kr.

De 408.000 kr., som er bevilget af Vordingborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, kommer fra Puljen til Landsbyfornyelse, som også kan anvendes til forsamlingshuse og forsamlingshuslignende bygninger. Det er den kommende ejer, August Hage, der har ansøgt om støtten på vegne af boet efter Daniel Hage.

Husflidsskolen i Kragevig på Sydsjælland bruges til bl.a. til klassiske koncerter, konfirmationer, brylupper og meget mere. Skolen blev oprindeligt opført af Vilhelmine Hage, for at give egnens unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for finere sløjd og træarbejde.

Læs artikel på SN.DK