Mød forfatteren bag Forebyggelsesguiden

Kom nu i gang!

Det er budskabet i den forebyggelsesguide, som Historiske Huse og Danske Beredskaber udgav i marts måned 2020. I dette interview kan du møde guidens forfatter, Dorthe Bendtsen, der har stor forståelse for, at det kan virke som en uoverskuelig opgave at sikre sit historiske hus mod brand, storm og oversvømmelse. Hendes råd er at starte i det små, for selv enkle tiltag kan have stor betydning.

Hvorfor har organisationerne Historiske Huse og Danske Beredskaber udgivet forebyggelsesguiden?
Gennem de sidste 20 år har der været en del store, voldsomme brande på fredede og bevaringsværdige bygninger. Derfor ønsker de to foreninger at hjælpe ejerne i gang med at sikre deres huse mod brand, oversvømmelse og storm. Vi kalder den forebyggelsesguiden, fordi den primært fokuserer på, hvad man kan gøre for at undgå, at ulykken sker.

Hvorfor er det vigtigt at sikre sit historiske hus mod brand, oversvømmelse og storm?
Det handler først og fremmest om at sikre ejernes liv, hjem og ejendele. Men hvis et historisk hus bliver så skadet under en ulykke, at det forsvinder helt eller delvist, mister vi også en del af vores fælles kulturarv og identitet.

Er historiske huse særligt sårbare, når det kommer til denne type ulykker?
Både ja og nej. Historiske huse er ganske holdbare, da mange traditionelle byggematerialer er virkelig robuste. Det tager f.eks. noget tid for en brand at ødelægge massivt tømmer, og mursten og puds kommer sig godt efter en oversvømmelse, hvis blot de kan komme af med fugten.

Men på andre måder er historiske huse sårbare. F.eks. har de ofte hulrum i vægge og etageadskillelser, hvor røg og flammer kan sprede sig til andre steder i huset, uden at man opdager det. Mange historiske huse ligger også afsondret, så det kan tage lang tid for beredskabet at nå frem. Det er også sårbart, når historiske huse anvendes til andre formål end dem, de blev bygget til. En kælder, der anvendes til bolig eller kontor, kan ikke tåle samme fugt som en kælder, der bare bruges til oplagring. Andre historiske huse står tomme, hvilket gør dem mere udsatte over for påsatte brande. De bliver heller ikke vedligeholdt, hvilket også en vigtig del af forebyggelsen. Hvis tagstenene sidder fast, flyver de ikke af i stormvejr, og hvis huset er tæt på tag og fag, lukker det ikke vand ind.

Hvad er udfordringerne ved at sikre historiske huse og ved at håndtere skaderne, hvis ulykken er sket?
Historiske huse kan ikke bare plastres til med alarmer, brandisolering og vand- og brandtætte døre, for så går det ud over bevaringsværdierne. Man kan gennemføre mange sikringstiltag, men de skal vælges med omhu og være så nænsomme som muligt. Derfor er det vigtigt at finde de fagfolk, som både ved noget om sikring og historiske huse. Det kræver viden, erfaring og kreativitet at udtænke de bedste løsninger, som ikke altid er standardløsninger.

Det samme gælder, hvis skaden er sket. Ofte er der en god chance for at redde byggematerialer som paneler, jernhængsler og dørgreb, selv om de er våde eller tilsodede. Derfor er det vigtigt, at håndværkerne ikke bare smider dem væk og erstatter dem med nye, men så vidt muligt renser og genbruger dem. Hvis skaderne udbedres med forkerte materialer eller teknikker, kan huset miste sine bevaringsværdier.

Hvordan er forebyggelsesguiden bygget op?
Inden udarbejdelsen interviewede jeg flere ejere af historiske huse. De vidste godt, at de burde gøre noget for at sikre deres huse, men det var uoverskueligt for dem at gå i gang. Derfor har vi bygget guiden op trin for trin. Det første trin handler om at sætte sig i sofaen og læse om god adfærd som f.eks. at holde opsyn med levende lys og undlade at bruge kogepladerne som afsætningsplads. Hvis man dernæst hænger en røgalarm op, er man kommet rigtig langt. Det er simple tiltag, som alle kan være med til. Vores budskab er, at det er bedre at gøre lidt end ingenting.

Hvordan håber du, at ejerne vil bruge forebyggelsesguiden?
Guiden indeholder en række tjeklister, og hvis læserne søger viden om et bestemt emne, kan de slå det op i den relevante tjekliste og så droppe resten. De kan også gå alle tjeklisterne igennem. Hvis de gerne vil have baggrunden for anbefalingerne i tjeklisterne, kan de læse hele bogen. Så ejerne kan bruge bogen på forskellige måder. Det vigtigste er, at de tager det første skridt og kommer i gang med at sikre deres huse.

Om Dorthe Bendtsen

Dorthe Bendtsen er uddannet restaureringsarkitekt og er desuden selvlært journalist og optaget i Dansk Journalistforbund. Hun ejer og driver virksomheden Racconto, hvor hun primært arbejder med at formidle arkitektur på en måde, som alle kan forstå.

Du kan downloade guiden her.