Få de historiske huse på din kommunes dagsorden

En lang række nye byrådsmedlemmer starter til januar. Byrådsmedlemmer som ofte ikke ved, at de bevaringsværdige bygninger og miljøer er en opgave for kommunerne - og dermed en del af deres ansvar. Heldigvis kan de blive opmærksom på det på byrådsmøder gennem en borgerhenvendelse. Nedenfor er der nogle spørgsmål, du kan kan bruge til at fremme bevaringssagen og sætte fokus på ejernes vilkår.

 

I næsten alle kommuner er der mulighed for at stille spørgsmål til byrådet – ofte under en halv times spørgetid styret af borgmesteren selv. Man kan som regel enten selv møde op på mødet eller inden skriftligt have fremsendt sine spørgsmål. Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og være af generel karakter. Der må altså ikke være tale om meningstilkendegivelser eller spørgsmål med udgangspunkt i ens egen konkrete situation, ligesom man naturligvis skal holde en god og respektfuld tone. De fleste steder er det et krav at spørgsmål kan fremføres/oplæses på under 2 minutter, ligesom det skal stilles af en der bor i kommunen eller har en virksomhed med adresse i kommunen.

Det er en god mulighed for at gøre nye og gamle kommunalpolitikere opmærksom på et område, der ofte har alt for lidt fokus. Derfor har vi her lavet et udkast til spørgsmål, som man med evt. tilpasninger kan stille til sit byråd.

  • Hvordan er byrådet klar til at leve op til det kommunale ansvar for at beskytte vores smukke og historiske, bevaringsværdige bymiljøer med lokalplaner, der sikrer husene mod ødelæggelse?
  • Er byrådsmedlemmerne opmærksomme på, at temalokalplaner (fx. lokalplaner der beskytter de mest bevaringsværdige bygninger) i meget høj grad, sammen med registrering i kommuneplanen kan reducere omkostningerne til kommunens beskyttelse af de bevaringsværdige bygninger? Og er det en vej man er villig til at gå for at beskytte de historiske bygninger?
  • Er byrådsmedlemmerne klar til at hjælpe ejerne af de bevaringsværdige bygninger med støtte til istandsættelse gennem fx. landsbypuljen med statslige midler eller evt. støtte ejerne på andre måder?
  • Er byrådsmedlemmerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er for byens fysiske udvikling, at der udarbejdes en arkitekturpolitik – eks en plan for, hvor industriområder skal lægges for at ødelægge mindst muligt, en plan for hvor nye boligområder skal lægges, en plan for hvor højt man vil bygge, en plan for hvordan nyt skal tilpasses  historiske bymiljøer uden at ødelægge det samlede udtryk eller en plan for hvordan kommunen vil bevare historiske bygninger og – bymiljøer.

Vi håber at medlemmer – og andre – vil benytte sig af muligheden og få stillet nogle af ovenstående eller andre spørgsmål på første byrådsmøde i det nye år.