Handlingsplaner

Rettidig omhu i form af vedligeholdelse er den bedste investering på lang sigt. Både bygningens generelle tilstand og ejendomsværdien fastholdes. Det kan derfor være en en god idé at få udført en handlingsplan.

Som et redskab til at bevare de fredede bygninger og som en hjælp til ejerne tilbyder Slots- og Kulturstyrelsen, at man kan få udarbejdet en vejledende handlingsplan.

Handlingsplanen finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udføres en bygningsfaglig gennemgang af bygningen, og de fremtidige vedligeholdelses – og byggearbejder prissættes. Du kan som ejer selv vælge en rådgiver med restaureringsfaglige kompetencer til at udføre handlingsplanen.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i bygningens bærende fredningsværdier, beskrevet i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger. Man kan derfor først ansøge om udarbejdelse af en handlingsplan efter en fredningsgennemgang af ens bygning.

Hvis man vil benytte tilbuddet, skal ansøgningen sendes elektronisk via Slots- og Kulturstyrelsen.