Collective Impact – ny arbejdsform for Realdania

29. okt 2014 – Realdania

Realdania arbejder problemdrevet med filantropi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Det sker bl.a. gennem de mange projekter, som Realdania løbende støtter – projekter, som ofte bliver til på baggrund af eksempelvis kampagner, partnerskaber eller calls. Nu ønsker Realdania at afprøve en ny arbejdsform fra det man kunne kalde den filantropiske værktøjskasse, nemlig Collective Impact.

Collective Impact er en samarbejdsform, som er inspireret fra bl.a. meget ambitiøse amerikanske fondes og FN’s erfaringer med at samle centrale interessenter med det formål at skabe effekt gennem en kollektiv indsats.

Adm. direktør i Realdania Jesper Nygård siger: ”Realdania tilbyder at løfte et samfundsansvar på en ny måde. Det gør vi helt konkret ved at understøtte samarbejde og dialog mellem tværsektorielle interessenter for at udvikle nye løsninger på nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for. Det handler om at få alle fakta på bordet og ændre på konventionerne for på den måde at bane vejen for løsningen af store komplekse problemstillinger. Ved at etablere tre Collective Impact-grupper afprøver Realdania denne nye arbejdsform, der giver en række centrale aktører mulighed for at sætte sig sammen på tværs af interesser og synspunkter og formulere langsigtede løsninger. Den slags arbejde kræver tålmodighed. Vi ved ikke, om det virker, men det er min forventning og mit håb, at Collective Impact bliver et nyttigt værktøj til at skabe varige forandring.”

Helt konkret stiller Realdania en arbejdsplatform til rådighed for tre Collective Impact-grupper, der får hver deres sekretariat, som skal understøtte arbejdet ved bl.a. at samle relevante data, der er et helt centralt element i Collective Impact-tanken. De to første grupper har netop sat sig om bordet for første gang: gruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource” og gruppen ”Bygningsarven i landdistrikterne”. Senere på året følger den tredje gruppe ”Rummelighed for alle”.

Realdania sætter gennem sin filantropiske strategi fokus på fem programmer og 10 initiativer. De tre Collective Impact-grupper matcher tre af disse initiativer. På Realdanias hjemmeside www.realdania.dk kan man læse mere om initiativerne og en mere uddybende beskrivelse af udfordringer og mål.

Tre markante formænd er udpeget til at lede gruppernes arbejde, nemlig tidligere formand for Natur- og Landbrugskommissionen Jørn Jespersen som formand for gruppen for ”Det åbne land som dobbelt ressource”, fhv. stadsarkitekt i Aarhus Gøsta Knudsen som formand for gruppen ”Bygningsarven i landdistrikterne” og tidligere formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad som formand for gruppen ”Rummelighed for alle”. Realdania har foreløbig sikret driften af de tre sekretariater for Collective Impact-grupperne i en to-årig periode. Inden udløbet af den periode vil de foreløbige resultater blive evalueret og efterfølgende vil indsatserne i de enkelte grupper, hvis der er behov for det, blive skærpet gennem en tæt dialog.

I gruppen “Bygningsarven i landdistrikterne” er disse organisationer repræsenteret:

  • Bygningskultur Danmark
  • DGI
  • KTC – Kommunalteknisk Chefforening
  • KL
  • Kulturstyrelsen
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  • Naturstyrelsen
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
  • Landsforeningen Landsbyerne i Danmark
  • Realdania

Læs mere hos Realdania