Bygningsstyrelsen udpeger nye Kgl. Bygningsinspektører

De Kongelige Bygningsinspektør er fordelt på fire delaftaler. De udvalgte fire nye kongelige bygningsinspektører (KBI) vil fremover foretage bygningssyn på statens fredede ejendomme, være totalrådgiver på mindre byggeprojekter og konkurrere i miniudbud om KBI-konsulentydelser ifm. totalrådgivning på de fredede bygninger. De kongelige bygningsinspektører skal herudover være kirkekonsulenter på bygningsområdet og bistå menighedsrådene med at kvalitetssikre byggeprojekter mv. på kirker.

Her er følgende bygningsinspektører valgt:

Delaftale 1) Jylland og Fyn: Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S.

Delaftale 2) Sjælland, Bornholm og dele af København: Rønnow Arkitekter A/S. 

Delaftale 3) Dele af København: Rønnow Arkitekter A/S og 

Delaftale 4) Dele af København: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.

Læs mere hos Bygningsstyrelsen