Så skete det igen…

Det er os, de historiske bygningers ejere, der har ansvaret for størsteparten af vores byggede kulturarv. Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt, for at undgå, at bygningerne går til, som vi har oplevet det med branden på Børsen i København. Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker i dit historiske hus.

Når en historisk bygning forsvinder, mister ejere og brugere ikke kun de fysiske genstande og bygninger, der sker også et tab af forankring og identitet. Ikke kun for ejeren personligt, men også lokalt for det omkringliggende samfund, og i sidste ende for hele Danmark.

Samtidig har det store økonomiske konsekvenser, når en historisk bygning går helt eller delvist til. Det er dyrt at udbedre skader efter brand, oversvømmelse eller storm, og måske kan den beskadigerede bygning ikke bruges i en længere periode.

Det kræver særlige tiltag at forebygge, forsikre og håndtere disse bygninger

Udfordringen som ejer er, at de historiske bygninger ikke altid kan sikres på samme måde som andre bygninger pga. de særlige byggematerialer, specielle konstruktioner og ofte værdifulde interiører.

Alle disse forhåndsregler lever vi med. Også selv om mange af os ikke ligefrem ser frem til den lokale brandinspektørs tilsyn og gennemgang af mulige brandveje og flugtmuligheder hvert femte år i vores private hjem. Men vi må ikke glemme, at det i sidste instans handler om at undgå tab af menneskeliv og umistelig kulturarv.

Hold orden i dit historiske hus

Når man lever i et fredet hus skal man huske, at tage sine forholdsregler i hverdagen og ved større istandsættelsesprojekter. Det gælder både når man arbejder med linolieklude, der er selvantændelige, og når man kaster sig over ældre, ofte overbelastede, el-installationer med stofledninger, der kan forårsage kortslutninger og overophedning, hvilket øger risikoen for brand.

Det anbefales i det hele taget at holde orden i sit historiske hus, så der ikke går ild eller skadedyr i utæmmet rod, der befinder sig i kælderen eller på loftet.

Kort sagt: Gør rent, støv af og hav fokus på vedligehold. Støv og edderkoppespind er eksempelvis direkte livsfarlige i forbindelse med ild.

Desværre er der igennem tiden mange eksempler på, at større vedligeholdelses- eller restaureringsarbejder i historiske huse er endt med skader på kulturarven. Det kan opfattes som en uoverskuelig opgave, at gå sit hus igennem fra kælder til kvist, når målet er at forebygge skader. Men det er der råd for.

Guide med gode råd om forebyggelse

Historiske Huse har i samarbejde med Danske Beredskaber udarbejdet en forebyggelsesguide med gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse.

Forebyggelsesguiden indeholder en række tjeklister for alt fra placering af røgalarmer og flugtveje til sikring af de enkelte bygningsdele og en værdiredningsplan for indbo og løsøre. De enkelte tjeklister kan downloades her som pdf fra Historiske Huses hjemmeside, så du nemt og hurtigt kan komme i gang med at forebygge skader. Se eksempelvis tjekliste nr. 9: Sådan gør du, hvis du skal restaurere eller bygge om.

Skal du i gang med større bygningsarbejder på dit historiske hus, kan du kontakte det lokale beredskab, der kan hjælpe med planlægning af sikkerheden under hele forløbet. Find dit lokale beredskab her.

Særligt vedrørende brand

I dette cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger opregnes de forebyggende foranstaltninger, der skal tages ved byggearbejder. Indgår du som ejer skriftlige aftaler med entreprenører og håndværkere, bør cirkulæret indarbejdes i aftalegrundlaget, inden byggearbejdet igangsættes.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan sikre dit historiske hus, så kontakt Historiske Huses sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk