Beretning og regnskab for BYFO

Beretning og regnskab for 2019/2020 er nu klar sammen med budget for 2020/2021. Medlemmerne opfordres til at gennemse materialet og sende evt. spørgsmål til sekretariat og bestyrelse.

Generalforsaming afholdt i 2019 på Schackenborg Slot.

 

I lyset af den konkrete situation med COVID 19 har BYFOs bestyrelse truffet beslutning om, at medlemmerne ikke indkaldes til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes i stedet med bestyrelsen med mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Læs mere om dette

Da medlemmerne således ikke har mulighed for mundtligt at stille spørgsmål til eller kommentere på årsberetning, regnskab eller budget opfordres alle, der måtte have kommentarer eller spørgsmål, til at sende sekretariatet en mail senest fredag den 18. september. Alle spørgsmål vil blive besvaret og bragt i generalforsamlingens referat.

BYFO – Regnskab 30. juni 2020 – med budget 2020-21

BYFOs Årsberetning

Dagsorden for BYFOs generalforsamling 2020