Beretning og regnskab for BYFO

Beretning og regnskab for 2020/2021 er nu klar sammen med budget for 2021/2021 og forslag til vedtægtsændringer. Medlemmerne opfordres til at gennemse materialet og sende evt. spørgsmål til sekretariatet, hvis ikke de kommer til Generalforsamlingen og kan stille dem selv.

Generalforsaming afholdt i 2019 på Schackenborg Slot.