At eje et bevaringsværdigt hus

Svaneke. Foto: Suste Bonnen.

Det er noget særligt at eje et bevaringsværdigt hus. Du bør derfor som ejer beskytte husets ydre arkitektoniske og kulturelle værdier. Bevaringsværdierne drejer sig kun om bygningens ydre. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i de forpligtelser, der følger med.

Hvis et hus er registreret med høj bevaringsværdi (i praksis SAVE-klasse 1-4), og huset er omfattet af en kommune- eller lokalplan, skal du som ejer være klar over, at:

  • lokalplanen definerer en række krav til området og husene, fx retningslinjer for hvilke materialer og farver, der må anvendes
  • kommunen har ret til at stille krav til husets ydre, fordi formålet med at udpege huset som bevaringsværdigt, er at sikre husets eller kvarterets oprindelige udtryk
  • der ved en istandsættelse eller ombygning ikke blot kan være særlige krav til udformning af bygningsdele som vinduer, døre, kviste og tag, men også til husets facader og overflader fx kalk, farver eller særlige malingstyper
  • du skal søge kommunen om tilladelse til at nedrive dit bevaringsværdige hus, og kommunen kan meddele afslag
  • du skal ansøge kommunen om lov til at foretage udvendige ændringer på huset, og kommunen kan kræve at besigtige arbejdet
  • har du istandsat huset (forkert) uden tilladelse, kan kommunen kræve, at du laver arbejdet om
  • at du som ny ejer bør sikre dig, at gældende krav er overholdt (hvis husets tidligere ejer ikke har overholdt reglerne, kan du som ny ejer blive ansvarlig og skal så selv gøre krav gældende mod husets tidligere ejer)

Rent arkitektonisk vil det fx betyde, at man typisk ikke vil få lov til at overpudse facadens blanke murværk. Man vil som regel heller ikke kunne få tilladelse til at ændre på vinduernes formater eller opdeling.

Ejerens ekstraudgifter til en evt. istandsættelse kan reduceres, idet der kan være mulighed for at søge kommunen om økonomisk støtte til bygningsforbedringer. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke bevaringsværdige bygninger, der kan søges støtte til. Der ydes normalt ikke støtte til sommerhuse eller ejerlejligheder. Der kan også være regler for tilbagebetaling, hvis du sælger huset kort tid efter, at du har modtaget støtte.

Læs mere under støtte- og tilskudsmuligheder.