Tegnestuen Mejeriet

Kerneområdet for tegnestuen er restaurering og byfornyelse. Gennem 30 år har tegnestuen forestået byfornyelse af hen ved 40 bygninger i den centrale og historiske del af Haderslev. Desuden en del kirker indenfor området samt præsteboliger og relaterede bygninger. Endelig har tegnestuen gennem 30 år forestået restaurering af stort set alle bygninger i den historiske del af Brødremenighedsbyen Christiansfeld – ca. 40 bygninger der næsten alle er fredede. Indsatsen skyldes gedigne donationer fra henholdsvis Augustinus Fonden, Fonden Realdania og A.P.Møller fonden.

Et udvalg af referencer:

HADERSLEV DOMKIRKE er en af landets smukkeste og mest rendyrkede gotiske teglstenskirker, bl. med 18 m høje korvinduer i den tre-sidede korafslutning Tegnestuen har gennem de sidste 20 år forestået en lang række arbejder på kirken, herunder blytag på sydside og tagrytter, en del tegltage, nye døre i sideskibe, alm. vedligeholdelse, ombygning af den fredede ”gl. Latinskole” samt den fredede annekskirke Hertug Hans kirke med hospitalsbygning.

DYBBØL MØLLERHUS, Dybbøl Banke 6, Sønderborg – ombygning og restaurering af den fredede møllerbolig der ligger i umiddelbar tilslutning til den landskendte Mølle og midt i de fredede landskaber. Bygningen er en egnstypisk, klassicistisk bygning der er blevet totalrestaureret og indrettet til brug for udstillingscentret Dybbøl.

BRØDREMENIGHEDENS HOTEL, Christiansfeld er blevet ombygget og restaureret som et blandt mange projekter i brødremenighedsbyen, der fremstår som en af de allerbedste menighedsbebyggelser i Europa. Hotellet og det tilhørende anneks udgør bygningshistorisk et meget spændende kapitel i byens miljø og fremstår i dag komplet. Tegnestuen har forestået samtlige restaureringsarbejder på menighedens bygninger gennem en årrække på ca. 30 år og vi har et meget ”nært” forhold til den smukke by som er Danmarks eneste enkeltby, der er planlagt og bygget på ”bar mark” i 1773. Næsten samtlige huse ejes af menigheden og er beskyttet af bygningsfredning

Tegnestuen Mejeriet
Gravene 4, 1. sal
6100 Haderslev