Over Byen Arkitekter

Jægersborg kaserne

Over Byen Arkitekter blev stiftet i 2012 af Christian Lund, Ida Lindberg og Esben Thorlacius med fokus på det eksisterende byggeri, herunder fredede og bevaringsværdige bygninger. Martin Dahlerup indtrådte som partner i 2020. I 2022 blev Bertelsen & Scheving Arkitekter sammenlagt med Over Byen — og arkitekt og restaureringsekspert, Maria Wedel Søe, indtrådte i partnergruppen, mens arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen tiltrådte som chef for bygningskultur.

Igennem årene har Over Byen Arkitekter opnået betydelig erfaring inden for restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, der er en central del af firmaets virke. Arbejdet omfatter alt fra museer og herregårde til mindre byhuse og en lang række kirker fra middelalder til nyere tid.

I arbejdet med den danske kulturarv ønsker Over Byen Arkitekter at koble det kulturbevarende med det kulturskabende. Gennem målrettet analyse af bygningens historiske og arkitektoniske kontekst, dens bærende bevaringsværdier og almene tilstand, afdækker vi i samarbejde med ejer og myndigheder strategi for restaurering og istandsættelse.

Over Byen Arkitekters partnere og medarbejdere er i løbende faglig udvikling gennem videreuddannelse og kurser. Vi arbejder bredt med faglig udvikling, forskning og formidling, bl.a. i samarbejde med universiteter og museer. Vi er aktive på brancheniveau og holder jævnligt oplæg og forelæsninger om restaurering, arkitekturhistorie og omdannelse.

I dag beskæftiger Over Byen Arkitekter ca. 85 arkitekter og bygningskonstruktører.

Et udvalg af referencer:

Over Byen Arkitekter
Kløvermarksvej 70A
2300 København S