Over Byen Arkitekter

Jægerborg kaserne

Over Byen Arkitekter ApS blev stiftet som en fusion af Tegnestuen Lindberg//Thorlacius og Arkitektfirmaet Christian Lund i september 2012. Firmaets partnere og medarbejdere har sammen eller hver for sig gennem de seneste 15 år gennemført adskillige væsentlige restaureringsprojekter, og netop bygningsrestaurering udgør i dag nerven i firmaets virke.

Firmaet betragter restaurering som udvikling i et fremtidsperspektiv, der samtidig sikrer kulturarven gennem værdiforøgelse, brug og formidling. Tegnestuen arbejder med den danske kulturarv, med det mål at koble det kulturbevarende med det kulturskabende. Gennem målrettet analyse af bygningens eller ejendommens historiske og arkitektoniske forhold, dens tekniske tilstand og vurdering af dens bærende bevaringsværdier, afdækkes i samarbejde med ejer og myndigheder bygningens potentielle udviklingsmuligheder.

Over Byen Arkitekters partnere og medarbejdere er i løbende faglig udvikling gennem videreuddannelse og faglige eksterne kurser, senest Raadvads Centerets Bygningsbevaring teori og praksis 2013. Herudover deltager tegnestuen ved og afholder oplæg om restaurering og omdannelse på undervisningsinstitutioner samt i brancheorganisationer. Ida Lindberg er ydermere fast tilknyttet som underviser og planlægger ved arkitektskolen i Lund, Institut for Arkitekturog Bygget Miljø.

I dag beskæftiges ca. 14 arkitekter, bygningskonstruktører og praktikanter.

Virksomheden er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, og partnerne Ida Lindberg, Esben Thorlacius og Christian Lund er herudover medlem af Danske Arkitekters Landsforbund, DAL/AA – MAA.

Over byen Arkitekter har modtaget bygningspræmieringer for både renoverings- og omdannelses- projekter og er modtagere af Dreyers Fonds legat til Arkitektvirksomheder.

Et udvalg af referencer:

Over Byen Arkitekter
Uplandsgade 56, 2 sal.
2300 København S