Lykke & Nielsen Arkitekter

Lykke & Nielsen repræsenterer mere end 15 års erfaring indenfor et bredt arkitektonisk virkefelt med hovedvægten lagt på restaurering og nybyg.

Lykke & Nielsen udfører opgaver for alle typer af bygherrer, hvad enten de er private, erhvervsvirksomheder eller offentlige. Lykke & Nielsens kompetencer og dokumenterede ekspertise udmønter sig i stor håndværksmæssig indsigt samt arktektonisk overblik og refleksion.

Lykke & Nielsen har modtaget adskillige priser for deres arbejde i tidens løb og de lægger stor vægt på kvalitet, samt at gennemføre projekterne til den aftalte tid og pris.

Et udvalg af referencer:

Hedebygade 30 og 30A – Tove Ditlevsen´s barndomshjem.

Ploughs Gård – Højbro Plads i Kbh. 5 etagers fredet pakhus ombygget til boliger.

Rødkilde Højskole. Højskole anlæg gennemrestaureret på tag og fag.

Morten Reenbergs gård – den gamle præstegård i Stege.

Mølleporten Stege. Middelaldertårn fra ca. år 1400.

Lykke & Nielsen Arkitekter
Kostervej 2
4780 Stege