Lykke Arkitektur

Lykke Arkitektur er specialiseret i historisk kulturarv og kulturmiljøer og yder rådgivning og teknisk bistand til bevaringsværdige og fredede ejendomme og kulturmiljøer. Tegnestuen rådgiver omkring restaurering, transformation, istandsættelse, vedligehold og nybyggeri i historiske bygninger og sammenhænge.

Lykke Arkitektur har som vision at sikre en kontinuerlig udvikling af arkitekturen i  kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger. Integriteten skal fortsat være aflæselig, når der bygges nyt i historiske kulturmiljøer, ligesom helheden nøje skal tages vare på, når kulturarv istandsættes og restaureres.

Tegnestuen udfører opgaver i hele landet.

Ydelser:

– Helhedsplaner

– Forundersøgelser og teknisk tilstandsvurdering, registrering og opmåling

– Værdisætning

– Fondsansøgninger

– Idéoplæg og skitseforlag

– Projektforslag

– Myndighedsdialog og myndighedsprojekt

– Hovedprojekt og udbud

– Budgetter og overslag

– Byggeledelse og tilsyn

– Rådgivning ved køb og salg af historiske ejendomme

– Manualer for kulturmiljøer.