Jørgen Overbys Tegnestue A/S

Jørgen Overbys Tegnestue A/S er et arkitektfirma, der fortrinsvis beskæftiger sig med historiske og/eller fredede bygninger i Danmark såvel som Tyskland.  Tegnestuens medarbejdere er uddannede restaureringsarkitekter eller har minimum 5 års erfaring inden for restaureringsfaget.

Firmaet beskæftiger sig hovedsageligt med ombygning og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkerestaureringer. Dertil kommer alle typer arbejder med nye og gamle bygninger i bevaringsværdige sammenhænge. Tegnestuen beskæftiger sig ligeledes med istandsættelse og transformation af ældre industribygninger.

Tegnestuen har således specialiseret sig i individuelle byggesager, hvor værdierne i hver enkelt bygning og sammenhæng analyseres. Med det mål, at værdierne i planer/udtryk/stoflighed og detalje, i det endelige projekt bliver bevaret og styrket.

Alle opgaver udføres med baggrund i historiske viden, arkitektonisk sans samt dialog med myndighederne, bl.a. Slots og Kulturstyrelsen.

Jørgen Overbys tegnestue A/S udfører opgaverne:

  • Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Kirkerestaurering
  • Handlingsplaner for fredede ejendomme (for Slots- og Kulturstyrelsen).
  • Rådgivning inden for bygningsrestaurering, vedligeholdelse, om- og tilbygning, rekonstruktion, bygningsregistrering og opmåling, bygningsarkæologi og –historie
  • Design, bl.a. fredningsplakette, kirkeinteriør mv.

 

Et udvalg af referencer:

Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Slotsvej 46
6510 Gram