Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

Fogh & Følner Arkitektfirma A/S beskæftiger sig med nybyggeri og restaurering. Når det gælder nybyggeri er det faglige ideal ‘den nordiske modernisme’. En arkitekturretning hvor funktionalitet, regional forankring og gode dagslysforhold er nøglebegreber. En arkitektur der prioriterer tidløshed, afklaring og harmoni frem for det dagsaktuelle, sammensatte og kontrastfyldte.

Ved restaurerings- og ombygningsopgaver analyseres bygningens historiske og arkitektoniske værdi og på den baggrund besluttes om opgaven bør løses ved tilbageføring / fastholdelse af bygningens oprindelige arkitektur, diskrete ændringer og moderniseringer eller introduktion af bygningszoner med et nutidigt formsprog.

Fogh & Følner udfører opgaverne:

  • Restaurering
  • Nybyggeri

Et udvalg af referencer:

  • Vor Frelser Kirke, København
  • Frederiksborg Slot, Hillerød
  • Slotsholmsgade 12, København
  • LO-skolen, Helsingør
Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Kulsviervej 150
2800 Lyngby