Betak Arkitekter

Betak Arkitekter er udsprunget af en vision om, at arbejde fokuseret med en helhedsorienteret proces- og byggeteknisk rådgivning af ejere af fredede ejendomme.

Missionen er – ud fra en bredt funderet faglig grundlag – at kunne opnå rentable og fremtidssikre løsninger på selv de mest udfordrende ejendomme.

At kunne anskueliggøre hvad der er god kvalitet og god arkitektur i den enkelte situation, og hvorledes en værdibaseret tilgang, kan bringe disse fantastiske ejendomme ind i fremtiden, hvor de kan bibringe en yderligere værdi. For denne og den næste generation.

Udvalgte referencer

  • Masterplan & Designmanual, Hotel Harmonien, Nakskov
  • Vinduesrestaurering, Sankt Thomas Allé
  • Nedermølle, Bogense
Betak Arkitekter
Nyhavn 3
1051 København K