Årsberetning Bevaringsværdige Bygninger 2023

Læs årsberetningen 2023 for Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

 

Vi ser tilbage på året der gik i årsrapporten for Bevaringsværdige Bygninger.

Vores bygningsarv er det mest synlige fysiske bevis, vi har på vores historie.  Ønsker vi, at befolkningen og politikerne prioriterer ressourcer til bevaringen af vores lokale bygningskultur, skal vi fortsat gøre dem opmærksom på, hvor væsentlig den er for identitet, tilflytning og sammenhængskraft.

Læs om Historiske Huses lobbyarbejde for at sikre historiske huse en undtagelsesbestemmelse i EU’s nye bygningsdirektiv, og læs om vores ‘hasebidderi’, der i de senere år er kommet til udtryk først i Haslev gymnasiums udskiftning af fine, sunde vinduer, så i planerne om nedrivning af Åbenrå vandmølle og senest i de verserende planer om nedrivning af Idestrup præstegård i Guldborgsund Kommune.

Og glæd dig sammen med os over, at Aarhus Kommune nu gennemfører en omfattende SAVE-registrering. Se listen over kommuner med by-, kulturarvs- og kulturmiljøatlas og læs hele vores beretning her: Årsberetning Foreningen Bevaringsværdige Bygninger 2022-2023