Udvidet rådgivning

Medlemmer af foreningerne under Historiske Huse (Bygnings Frednings Foreningen BYFO og Foreningen Bevaringsværdige Bygninger) kan få telefonisk vejledning/hjælp indenfor eksempelvis jura, forsikring, renovering og vedligeholdelse. Det er en del af den kontingentbetalte medlemsservice og ydes uden beregning.

Vi tilbyder endvidere medlemmerne, uden fakturering, at gennemgå skriftlig dokumentation i et begrænset omfang og give medlemmerne en telefonisk tilbagemelding med en vurdering af sagen og anbefalinger til yderligere skridt. Vurderingen sker altid uden ansvar for Historiske Huse.

Prisliste, rådgivning

Ønsker medlemmet Historiske Huses rådgivning og hjælp i det videre forløb, herunder møder, ydes rådgivningen fra foreningens jurist eller arkitekt efter nedenstående takster og vilkår.

Telefonisk kontakt til revisor/advokat/arkitekt etc.

Efter medgået tid

Timepris á 850 kr.
Telefonisk kontakt til myndighed

Efter medgået tid

Timepris á 650 kr.
Hjælp til udarbejdelse af breve, tilretning af mails mm.

Efter medgået tid

Timepris á 850 kr.
Besigtigelse/møder

Efter medgået tid

Timepris á 650 kr.Der faktureres også for rejsetid

Priserne er ekskl. moms.

Inden vi påbegynder arbejder, der vil blive faktureret, vil medlemmet blive informeret.

Kontakt sekretariatet, hvis du vil høre mere

sekretariat@historiskehuse.dk

45 57 12 22