Nye tilskud til energibesparelser – men hvad med de historiske huse?

Den nye bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse er trådt i kraft, og Energistyrelsen har nu åbnet op for at søge tilskud fra den såkaldte Bygningspulje. For de fredede bygninger er et krav om energimærkning dog et stort problem.

 

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere med mere at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Nogle eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Isolering af terrændæk
  • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
  • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Hele positivlisten samt information om de forskellige tilskudssatser findes på sparenergi.dk

Problemet med de fredede bygninger

For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet om energimærkning gælder dog ikke for støtte i forbindelse med konvertering til varmepumpe.

Som loven er i dag, er der ikke krav om energimærkning af de fredede bygninger i forbindelse med salg og køb, som der er med andre bygninger. Loven siger ikke, at de fredede bygninger ikke kan få en energimærkning, men Energistyrelsens vejledning til energimærkningen tager ikke højde for de fredede bygninger. Derfor mangler konsulenterne retningslinjer for at udarbejde en energimærkningsrapport for disse bygninger.

Historiske Huse er i kontakt med både Energistyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen for at finde en løsning, da dette hul både skader ejerne af de fredede bygninger og den grønne omstilling. Et potentiale for energibesparelse ligger netop i den fredede bygningsmasse – selvfølgelig under hensyntagen til opretholdelse af fredningsværdierne.

De bevaringsværdige bygninger

De bevaringsværdige bygninger kan godt energimærkes, og Energistyrelsens vejledning tager højde for dette. Dermed kan ejere af bevaringsværdige bygninger godt søge om tilskud til energirenovering via Bygningspuljen.

Som vi i Historiske Huse tidligere har fortalt, er problemet her, at energimærknings-rapporterne, sjældent tager hensyn til bevaringsværdierne. Dette på trods af at Energistyrelsens vejledning klart siger, at tiltag der skader bevaringsværdierne skal udelades.

Læs mere om Bygningspuljen og ansøg hos Energistyrelsen