Ny vejledning til vinduesvalg

En ny vejledning udarbejdet af Teknologisk Institut giver indblik i de aspekter, som er vigtige for at vælge det rette vindue. Vejledningen er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

Vejledningen skal bidrage til overblikket over de vigtigste beslutningsparametre i en vinduesvalgsproces og deres indbyrdes sammenhænge. Der er hentet inspiration til vejledningen i de mange publikationer, der allerede findes. Vejledningen fokuserer mere på de valg, der skal træffes, end på en teknisk beskrivelse af vinduers opbygning. Vejledningen er bygget op, så man som bruger bliver ledt gennem væsentlige emner, som grundlag for beslutningen om, hvilke krav du vil stille til et nyt vindue.

Bedre overblik i beslutningsprocessen
Morten Jul Lægaard er hovedforfatter på vejledningen, og han ser frem til, at dem der har brug for det, får hjælp til at stille de rigtige krav til de vinduer, de vælger. Morten Jul Lægaard forklarer:

Det er ikke nemt at sætte sig ind i alle de muligheder og hensyn der findes, når man skal vælge et vindue. Derfor er det endelige valg til tider bygget på tilfældigheder, men det kan give uhensigtsmæssige konsekvenser for bl.a. indeklima, vedligehold og bygningsæstetik,

Et eksempel kan være, at valget af et vindue er betinget af, hvor godt det isolerer. Men ifølge Morten Jul Lægaard, er det ikke altid hensigtsmæssigt at spare nogle få procent på varmeregningen, hvis valget betyder ringere dagslysforhold i boligen.

Arkitektonisk værdi og respekt for kulturarven
Ifølge centerchef og arkitekt Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut, er det væsentligt at være opmærksom på, at vinduesvalget både har stor betydning for bygningens arkitektur og for arkitekturen i det bebyggede miljø, som bygningen indgår i.

– Netop arkitekturen og respekten for den kulturarv, som vores bygninger repræsenterer er essentielt, og her har vinduerne stor betydning. For bygninger af høj kvalitet er et aktiv for os alle og i Danmark er der mange velbevarede bygninger, som har høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, hvilket er en ressource, vi bør værne om. Renovering af landets mange fredede og bevaringsværdige bygninger kræver en ekstra indsats, og vinduesvalg er et af nøglepunkterne til at sikre værdien af bygningerne. Det kan godt betale sig at sætte sig ind i bygningens særlige kendetegn og egenskaber fra starten. Tænk for eksempel på, hvordan udskiftningen påvirker både detaljerne og helhedsindtrykket samt omgivelserne. Den forkerte stil eller farve, eller endda blot farven på glasset kan ændre hele husets udtryk – nogle gange i forkert retning, siger Grith Bech-Nielsen, som håber, at rigtig mange bygningsejere vil få gavn af den nye vejledning.

Læs vejledningen online eller bestil en trykt version