Siden 2009 har ejerne af de fredede bygninger kunne pryde deres hjem med en bronzeplakette – nu er tiden kommet til, at ejerne af de bevaringsværdige huse også kan vise omverdenen, at deres huse er en del af Danmarks kulturarv.

Med lanceringen af den nye plakette ønsker Historiske Huses at skabe begejstring og øge opmærksomheden omkring en ofte overset del af vores byggede kulturarv – nemlig de bevaringsværdige bygninger. Mange danskere bor – måske uden at vide det – i et bevaringsværdigt hus. Det er huse, der ligger spredt over hele Danmark, og som mange steder er ”kvarterets bedst bevarede hemmelighed”, selv om de hver især udgør små skatkamre af lokalhistoriske og arkitektoniske fortællinger.

Men de bevaringsværdige huse har det ikke altid nemt, og ofte forsvinder arkitektoniske detaljer, når husene bliver vedligeholdt eller bygget om. Derfor lancerer vi nu en plakette til at sætte uden på de bevaringsværdige huse. Plaketten skal minde ejeren om og fortælle forbipasserende, at her ligger et hus med særlige arkitektoniske kvaliteter – og samtidig skal den øge begejstringen og stoltheden over områdets særlige kvaliteter hos kvarterets og byens borgere, ligesom det er ambitionen, at initiativet formår at sætte husene på dagsordenen i kommunerne og hos politikernerne.

 

Plakette til alle de fredede bygninger

Alle fredede bygninger kan opnå en plakette.

Ønsker du at købe plaketten, bedes du skrive til sekretariat@historiskehuse.dk. Kriteriet er, at bygningen er fredet.

Plaketten er designet af Jørgen Overbys Tegnestue.

Vi anbefaler, at man fremsender ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til opsætning.

Plaketten koster 1.000 kr. inkl. moms og forsendelse, mens medlemmer af Historiske Huse kan købe den for 500 kr.

Plakette til de bedste bevaringsværdige bygninger

Din ansøgning om plakette behandles af vores ekspertpanel.

Ekspertpanelet vurderer det enkelte hus og ser både på husets arkitektoniske kvaliteter og på,
om bevaringsværdierne er i behold.

Det betyder, om eventuelle ændringer er sket med kvalitet og respekt for den arkitektoniske helhed.

Plaketten er designet af arkitekt MAA Bue Beck og er støbt i bronze.

Plaketten koster 1.000 kr. inkl. moms og forsendelse, mens medlemmer af Historiske Huse kan købe den for 500 kr.