Superwood

Superwood gennemimprægneret gran er anvendt ved renovering af blandt andet Nyborg Kirke og Middelfart kirke (SW04 tagbrædder og SW09 afstandslister). Se referenceliste.

Superwood A/S er en dansk virksomhed, der har udviklet og patenteret en teknologi til gennemimprægnering af træ uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler.

Superwood imprægneringen er en revolutionerende, effektiv og miljøvenlig teknologi, der beskytter træet helt ind i kernen. Derfor har træ- og facadebeklædning fra Superwood ekstrem lang levetid.

Samtidig er Superwood træimprægneringen miljøvenlig og skånsom. Træet bliver sikret mod råd og svamp fra yderst til inderst, helt uden brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler. Da processen også foregår uden brug af vand, er træet tørt og anvendeligt umiddelbart efter imprægnering. Byggeaffald/fraskær håndtereres som almindeligt brændbart affald.

Referencer:

  • Nyborg Kirke
  • Ny Carlsberg Glyptotek
  • Hesselager Kirke
  • Aunslev Kirke
  • Brahetrolleborg Kirke
  • Viborg Katedralskole
  • Middelfart Kirke
  • Brahetrolleborg Vandmølle
Superwood
Palsgaardvej 3
7362 Hampen