Ryslinge Savværk

Ryslinge Savværk leverer tømmer til restaurering af byggerier, som den ‘normale’ tømmerhandel ikke har på lager. Desuden sælges trætjære og linolie i emballagestørrelse fra 60 l og opefter. Specialer er egetræ, douglas, thuja, ceder, lærk. 

Ryslinge Savværk forhandler:

  • Lagret egetømmer op til 7 meter. Egetømmeret ligger med en lagringstid fra 0 til 8 år. Egetømmeret er tilstræbt marvskåret, så revnedannelse er minimeret. 
  • Krumt bindingsværk, hovedsagligt i 5” og 6” planker
  • Bygningstømmer/planker i douglas i længder op til 10 meter – dog med begrænset lagringstid
  • Brædder i lange længder til vindskeder i lærk og thuja (også misvisende kaldt ceder) i længder op til 10 meter 
  • Trætjære og linolie
Ryslinge Savværk
Kløvmosevej 5
5856 Ryslinge