Grønborg Bygningsinspektion

Grønborg Bygningsinspektion bliver drevet af Cand. Scient. Lone Grønborg og virksomheden hjælper bygninger med skader og fugtproblemer. Lone Grønborg har erfaring fra branchen siden 2009 og har også haft indeklimafirma på Færøerne.

Bygninger bliver scannet fra top til tå. Der er intet spørgsmål der er for lille eller for stort og bygninger bliver set på, som helheder. Der bliver taget prøver for bl.a. Trænedbrydende svampe og insekter, skimmelsvampe og bakterier. Der bliver skrevet rapporter om skadesudbedring, udtørring og sanering mv. Grønborg Bygningsinspektion hjælper blandt andet bygherrer, arkitekter, advokater, andre rådgivere samt firmaer der varetager miljøscreening.

Grønborg bygningsinspektion varetager hele bygningen og undersøger også ventilationsanlæg, inspicerer kældre, loftrum, krybekældre og husets kringelkroge. Hvis der er behov for at undersøge indeklima i forhold til skadedyr, så er dette også en service der bliver tilbudt. På billeder ses inspektion fra bindingsværkshus.