Skulpturkonservatoren ApS

Anders Ekstrøm Løkkegaard er kulturhistorisk uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen i design og konservering og har specialiseret sig i bevaring af skulpturparker, enkeltstående statuer, skulpturer, springvand og monumenter. Desuden haves mange års erfaring med bevaring af metaller samt arkæologiske udgravninger.

Fra 1994 – 1997 var Anders Ekstrøm Løkkegaard ansat som konservator på Vendsyssel historiske Museum. Fra 1997 – 2007 som leder af Museet på Kroppedals konserveringsenhed og fra 2007 – 2018 på Nationalmuseet.

Skulpturkonservatoren ApS arbejder med bevaring både i Danmark og Norge.

Referencer i Danmark:

 • Sølvet på Christian d. IV’ kiste
 • Skulpturer i Frederiksborg Slots Barokhave
 • Rytterstatue af Christian d. IX i Slagelse
 • Statuer på Frederiks Kirkes balustrade
 • Vaser rundt om Frederiks Kirkes kuppel
 • Bronzestatuer rundt om Frederiks Kirke
 • Statuer på Rosenborg Slot
 • Caritasspringvandet
 • Konservering og flytning af Istedløven
 • Sfinkser på Det Kongelige Teater
 • Statuer og buster på Hempel Glasmuseum
 • Robert Jacobsen skulpturer i Gladsaxe kommune
 • Bonnesens Barbar på Hirschsprungske Samling
 • Løveskulptur i Kongens Have
 • Statue på Borch’s kollegium
 • Buster på Vor Frue Plads i København
 • Løveskulpturer på Odense Kasserne
 • Leninstatue på Arbejdermuseet
 • Holbøll monumentet i Charlottenlund
 • Fugle og fisk springvand i Hillerød
 • Hesten på Kongens Nytorv

Referencer i Norge:

 • C. Asbjørnsen i Skt. Hans Haugen
 • Pomonafontenen ved Bazarhallerne
 • Rebekkafontenen på Kirkeristen
 • Statuer i Bazarhallernes fasade
 • Akroterier på Slottet
 • Buster ved Oslo Domkirke
 • Fonteneskulpturer i Vigelandsparken
 • Eilert Sundt Monumentet på Olaf Ryes Plass
Skulpturkonservatoren ApS
Damsholtevej 1
2970 Hørsholm