Københavns Konservator

Københavns Konservator ved Anne Simonsen sikrer at tradition og forandring kan gå hånd i hånd. Som specialister i farvearkæologiske undersøgelser, kortlægger firmaet historiske bygningers lag af farver og dekorationer – både i interiør og eksteriør.

Referencer:

Københavns Konservator
Sturlasgade 14M, 2. sal
2300 København S