Københavns Konservator

Københavns Konservator ved Anne Simonsen sikrer at tradition og forandring kan gå hånd i hånd. Som specialister i farvearkæologiske undersøgelser, kortlægger firmaet historiske bygningers lag af farver og dekorationer – både i interiør og eksteriør. 

Referencer:

 

Københavns Konservator
Sturlasgade 14
2300 København S