Københavns Billedskærerværksted

Københavns Billedskærerværksted påtager sig alle tredimensionelle opgaver i træ.Værkstedets omdrejningspunkt er restaurering og rekonstruktion af billedbærende materiale på møbler og bygninger, som fx ornamentik, skulptur og skrift.

Københavns Billedskærerværksted påtager sig også gerne modelarbejde og formgivning af enhver slags i alle størrelsesforhold. I den sammen-hæng har virksomheden løbende opgaver for guldsmede, glaspustere, keramikere og andre håndværksfag som får lavet modeller, der indgår i deres arbejde, eller blot vil kombinerer træet med deres egne produkter.

Københavns Billedskærerværksted har nu i flere år også specialiseret sig i trædrejning som er nært beslægtet med billedskærerfaget og har filialen Frederiksberg Trædrejeri. Her laves rekonstruktioner af bygnings- og møbeldele som balustre, rosetter, kommodeben etc.

Københavns Billedskærerværksted udfører opgaverne:

  • Restaurering og rekonstruktion af billedbærende materiale på møbler og bygninger
  • Modelarbejde og formgivning
  • Trædrejning
Københavns Billedskærerværksted
Mariendalsvej 25
2000 Frederiksberg