Ildsmeden v. Jesper Jørgensen

Ildsmeden er en landsbysmed i traditionel forstand med alle de kundskaber dette fag kræver. Her tilvirkes stål i alle tænkelige former til alle formål i den uforlignelige kvalitet, der følger med komprimeret stål.

lldsmedens målsætning er at kunne levere det produkt som industrien har udkonkurreret. Dette med henblik på restauration og bevarelse af fortidens ting og bygninger, for at kunne realisere arkitektur og kunstneres ideer og for at videreføre og sikre en meget gammel, men stadig nyttig viden for eftertiden.
Ildsmeden vil gøre smedehåndværk tilgængeligt for de forbrugere, der ønsker at få en oprindelig håndtilvirket vare, fremstillet i overensstemmelse med fagets krav om æstetik.

Ildsmeden v. Jesper Jørgensen
Ryde Kirkevej 9
4920 Søllested