Holmegaard & Bertelsen ApS

Firmaet blev stiftet i 1949 af Werner Holmegaard og havde domicil på Havnevej i Holbæk.

Senere flyttede firmaet til Tåstrup Møllevej i nyopførte bygninger. I 1982 indtræder murerformand gennem mange år, Finn Bertelsen i virksomheden og firmaet skifter navn til Holmegaard og Bertelsen ApS. Efter Werner Holmegaards død indtræder sønnen, murer Mich Holmegaard i firmaet.

I dag beskæftiges ca. 10-15 ansatte med stor erfaring og ekspertise inden for ny-og tilbygninger, skorstensisolering, renovering af kirker, reparationsarbejder, svampeskader, restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, bolig og erhvervs-service.

Jord, beton-og kloakarbejder udføres af entreprenør Michael Jessen som firmaet har haft et samarbejde med igennem mange år.

Firmaet sætter en stor ære i at levere et godt håndværk og at indgåede aftaler bliver overholdt. Virksomheden er medlem af Dansk Byggeri og er omfattet af BYG-Garantiordningen samt lokalforeningen under Dansk Byggeri, Holbæk Murer-og Tømrermesterforening.

Et udvalg af referencer:

Holbæk Museum

Eriksholm Gods samt tilhørende bygninger

Borup, Udby, Grevinge, Tv. Merløse, Jernløse, Kvanløse Kirke

Hørbygård Gods

Thurabygningen i København (Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Dønnerup Gods

Tadre Mølle (Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Holmegaard & Bertelsen ApS
Parallelvej 39
4300 Holbæk