BYFO foreslår nyt støttesystem for de fredede huse

Birthe Iuel, BYFOs formand, havde den 23. oktober foretræde for Folketingets Kulturudvalg for at orientere om ejernes vilkår og udfordringer med at vedligeholde de fredede bygninger. Hun havde også et forslag med til, hvordan den udhulede støtte til ejerne kunne øges uden et voldsomt provenu-tab for staten.

Birthe Iuel gjorde Kulturudvalget opmærksom på, at det for den enkelte ejer, er blevet alt for dyrt at vedligeholde og bo i de fredede bygninger. Det betyder, at vi langsomt, men sikkert, mister kulturarven – især udenfor de store byer. Siden 1950erne, hvor håndværkerpriserne er steget voldsomt, er det blevet mellem 3 og 4 gange så dyrt, når man skal have byggematerialer til de fredede huse, fordi de ikke kan maskinfremstilles. Derimod skal disse materialer håndlaves.

Samtidig er kravene til ejerne blevet mere og mere strenge i forhold til at bruge traditionelle metoder og materialer.

Idag støtter staten ved at give et fradrag for vedligehold og istandsættelse – det såkaldte forfald pr. år. Men lige side fradraget blev indført i 1982, er det faldet. I 2012 blev fradraget ændret til at være et ligningsmæssigt fradrag, som kun kan anvendes, hvis man har en lønindkomst. Det har f.eks. de færreste folkepensionister.

Nedenfor udviklingen i værdien af fradraget fra 1982 til i dag:

Birthe Iuel foreslog kulturudvalget, at fradraget hæves til 60%. Lykkes det, vil egenbetalingen på eksempelvis en snedkerfremstillet yderdør til 32.000 kr. være på 12.800 kr. – imod de 24.000 kr., det er på i øjeblikket.

Samtidig forslås en løsning, hvor ejerne også deltager i provenutabet og som især tilgodeser ejere i landdistrikterne. Til gengæld for, at skatteværdien af forfald-pr-år sættes op til 60%, foreslår BYFO, at forfald-pr-år beløbet nedsættes med grundskyldsskattefritagelsen. Det betyder, at ejere udenfor de store byer får mest glæde af forslaget, hvis det gennemføres, fordi der er lav grundskyld her.

 

 

På baggrund af Birthe Iuels foretræde har kulturudvalget stillet kulturministeren følgende spørgsmål:

  • Hvad er ministerens holdning til forslagene fra Historiske Huse, jf. (20182) KUU alm. del bilag 31 og KUU alm. del – bilag 17, og vil ministeren eventuelt ved indhentelse af bidrag fra Skatteministeriet – tilsende udvalget en oversigt over de økonomiske konsekvenser af forslagene fra Historiske Huse?
  • Vil ministeren redegøre for den forventede udvikling i det fremtidige antal fredede bygninger og herunder specificere, hvor mange henholdsvis nye fredninger og affredninger der forventes i fremtiden.
  • Vil ministeren redegøre for, hvilke begrundelser der er for affredninger?

Kulturministeren modtog ovennævnte spørgsmål d. 24. oktober og har nu fire uger til at svare på dem.

Vi følger naturligvis op, når ministeren har svaret.