Brev til Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen

Historiske Huse har sendt et brev til Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen med et konkret løsningsforslag efter, at regeringen har udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. til 400.000 husstande.

Foto: www.regeringen.dk

Den 10. august 2022 udbetalte regeringen en skattefri varmecheck på 6.000 kr. til 400.000 husstande, og siden har det vist sig, at mange har modtaget checken på et fejlagtigt grundlag. Det er uvist hvor mange, der uberettiget har modtaget checken, men ejere af fredede ejendomme bør sikres på samme måde, da de har langt højere udgifter til opvarmning end størsteparten af de 400.000 husstande. Og nu er udgifterne for ejerne af de fredede bygninger helt ude af kontrol.

Vi modtager løbende mails fra ejere, som føler sig klemt og ikke ved, hvordan de skal finde økonomi til opvarmning fremover. Vi skønner, at det drejer sig om 3500 private ejere rundt om i landet.

Vi har tidligere gjort Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de private ejere af de fredede bygninger kan ansøge Bygningspuljen. Det kan ejerne af de offentlige fredede bygninger. Problemstillingen har imidlertid ikke ministerens interesse, og han har ikke tænkt sig at gøre noget ved sagen.

Historiske Huse har sendt et brev til Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen med et konkret løsningsforslag.

Historiske Huse foreslår, at ejere af fredede bygninger, fremover kan fratrække udgiften til opvarmning fra på årsopgørelsen under ”Fradrag for driftsudgifter på fredede bygninger (C.H.3.3.1.2.1)”

Skatteværdien af det ligningsmæssige fradrag udgør 25% af den samlede udgift, inkl. moms.

Brevet er også sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen som en kopi.

Læs brevet her: Brev til Kulturminister Ane Halsboe -Jørgensen vedr. varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger og de fredede bygninger

Vi ser frem til at høre fra Kulturministeren.