Aaberg Arkitekter

Aaberg Arkitekter renoverer og restaurerer ældre huse – og har stor erfaring med håndtering af fredede og bevaringsværdige bygninger, både offentlige og private.

Aaberg Arkitekter udarbejder et projekt efter en grundig dialog med husets ejer, tager gerne ansvaret for at koordinere i forhold til f.eks. ingeniører, sørger for tilladelser fra kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen, hvis det kræves, udbyder arbejderne blandt gode håndværksfirmaer, og følger alt til dørs med tilsyn med byggearbejderne og til sidst afslutning af byggeregnskabet.

Firmaet tager altid udgangspunkt i det bestående og undersøger, hvilke særlige historiske eller arkitektoniske værdier, der allerede findes i huset. Dem lægges der vægt på så vidt muligt at bevare, så huset kan bevare sin charme, sit særkende og sin autenticitet.

Aaberg Arkitekter skaber tryghed hos bygherren ved at fokusere på overholdelse af budget og tidsplan og kvalitet i både projektet og udførelsen.

Firmaet udfører også handlingsplaner på fredede ejendomme. Handlingsplanen, der finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen, vil gennemgå ejendommen og prissætte eventuelle byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte. Ejeren kan selv vælge en rådgiver med restaureringsfaglig kompetence til at udføre handlingsplanen.

Aaberg Arkitekter
Øster Søgade 22
1357 København K